Esibaletti

Esibaletti valmistaa lapsia myöhempiä balettiopintoja varten. Tunnilla tutustutaan baletin ja tanssin elementteihin lasten ikätasoon sopivalla tavalla. Tavoitteena on liikkumisen ja tanssin ilo.

Esibalettitunnilla lapsen kehontuntemus ja -hallinta paranee sekä perusliikuntataidot ja sosiaaliset taidot kehittyvät.

Tunnilla käytetään monenlaista musiikkia harjoitusten tukena.

Esibaletti ryhmä osallistuu balettikoulun vuosittaiseen oppilasnäytökseen, jolloin saadaan kokemus esitykseen harjoittelemisesta ja itse esiintymisestä näyttämöllä.

Esibaletti tunti on tiistaisin klo 18.00 – 18.45 Vuosaaren Urheilutalolla.