Balettikoulu Anne Hirvonen - opettajat

Opettajat

Olen Anne Hirvonen, balettikoulun perustaja ja pääopettaja. Koulutukseltani olen tanssipedagogi, pääaineeni on klassinen baletti. Lisäkoulutuksiani ovat Method Putkisto Pilates -diplomiohjaaja, Method Putkisto -ohjaaja, Method Putkisto 3D Huippuliikkujaohjaaja, Method Putkisto 3D Luonnollinen kasvoklinikka -ohjaaja, MP Kevytohjelma -ohjaaja, MP Kävelyntaito -ohjaaja, Spiraalistabilaatio (SPS) -ohjaaja, Footbic-ohjaaja ja Hoitava Hengitys -ohjaaja.

Tanssi on ollut olennainen osa elämääni aina lapsena aloitetuista balettitunneista asti. Opettaessani haluan jakaa oppilailleni niitä ilon hetkiä ja elämyksiä, joita olen itse tanssista saanut.

Olen valmistunut tanssipedagogiksi Turun Taiteen ja Viestinnän oppilaitoksesta (nyk. Turun Taideakatemia) vuonna 1995. Pääaineeni on klassinen baletti. Opettajinani ovat toimineet alan huippuammattilaiset sekä kotimaasta että ulkomailta. Sosiaalialan oppilaitoksessa suoritettu päivähoitajatutkinto on antanut lisätietoa ja -taitoa pienten lasten opettamiseen.

Kehonhallintaan ja -huoltoon olen perehtynyt 2000 -luvun alkupuolelta asti. Suoritin Method Putkisto Pilates -diplomiohjaajatutkinnon vuonna 2008. Koulutus antoi merkittävää lisäarvoa tanssin opettamiseen. Elokuussa 2011 valmistuin Method Putkisto -ohjaajaksi. Tämän koulutuksen myötä sain perehtyä uudelleen kehon ja liikkeen ydinasioihin sekä venyttelyn taitoon. Vuonna 2013 suoritettu Method Putkisto 3D Huippuliikkuja -ohjaajatutkinto yhdistää kehon, tanssin ja liikkeen parhaalla mahdollisella tavalla. MP Kevytohjelma puolestaan on palautumisohjelma. Tästä on suuri apu paljon harjoitteleville tanssijoille. Pääkouluttajanani on toiminut Method Putkisto -menetelmien kehittäjä Marja Putkisto. Lisäksi olen suorittanut useita eri lajien lyhyempiä koulutuksia. Sovellan tanssiopetuksessani eri koulutuksissa saamaani tietotaitoa. Nyt erityinen kiinnostuksen aiheeni on tutkia mielen merkitystä tanssin opetuksessa.

 

Mandi Mennander

Mandi opiskelee tällä hetkellä Turun Taideakatemiassa tanssinopettajaksi.

Mandi on monille vanhemmille ja oppilaille tuttu. Hän on ollut Annen ”opekoulutuksessa” useamman vuoden ja toiminut apuopena lähes kaikilla balettikoulun tunneilla. Balettikoulun oppilaana hän on ollut 3,5 vuotiaasta lähtien.

Mandi on kirjoittanut ylioppilaaksi keväällä 2022, minkä jälkeen hän pääsi heti opiskelemaan tanssinopettajaksi Turun Taideakatemiaan. ”Opettajana pyrin välittämään oppilailleni aitoa tanssin iloa, mahdollistamaan uuden oppimisen ja luomaan jokaiselle onnistumisen kokemuksia.”

 

Meillä on opettajina yhteinen tavoite ja työskentelemme sen saavuttamiseksi yhdessä:
Balettikoulun opetuksen tavoitteena on monipuolisen liikkeen ilosta nauttivien tanssijoiden kasvattaminen. Opetus tapahtuu kunnioittaen jokaisen oppilaan omaa kehoa. Koulutamme terveitä, hyvinvoivia ja taitavia tanssijoita.